پانسیون و سالن مطالعه سمر

سخن عشق

سخن عشق

《سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم》

در این یک بیت شعر ساده ،به قد کتابی مطلب درباره ی روانشناسی علمی خواهید یافت.
برای اعتراف به عشق،نیاز به دانستن هیچ زبانی نیست.هر عاشقی این را میداند.
وبرای اینکه بگویید دوستت دارم 《برایت ارزش قائلم》یا 《قائل نیستم》یا《به تو حسادت میکنم》 نیازی نیست کلامی بر زبان آورید .
برای گفتن《کارم را دوست دارم》یا《حوصله ام سر رفته است》یا
《گرسنه ام》هم لازم نیست کلمه ای بر زبان آورید .
مردم در سکوت بایکدیگر حرف میزنند.
طرز فکر ما از طریق رفتارمان نمودار میشود.
نگرش ها آیینه های ذهن هستند.
آتها تفکر را باز می تابانند.
شما میتوانیدفکر کسی را که پشت میز کارش نشسته است،بخوانید. از طریق مشاهده ی حالات وحرکات او میفهمیدکه چه احساسی نسبت به کار خود دارد.شما نه فقط میتوانید_
که این کار را میکنید.
نگرش ها فقط ظهور و بروز ندارند.
آنها《 شنیده 》هم میشوند.

 

از:کتاب جادوی فکر بزرگ

دکتر د. شوارتز

ترجمه ی ژنابخت آور

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

سبد خرید