پانسیون و سالن مطالعه سمر

شکرگزاری

شکرگزاری

💚چرا شکر گزاری اینقدر بر روی زندگی ما تاثیر گذار است؟

✔ هنگامیکه در حال شکر گزاری کردن هستید در اصل شما بر روی آنچه که دارید تمرکز و توجه می‌کنید
وقتی چیزی را بیشتر ببینید طبق قانون جهان هستی از آن بیشتر دریافت میکنید شما در حین شکر گزاری در حال بیشتر دیدن نعمت ها هستید

✔وقتی در حال شکر گزاری هستید شما در اصل بر روی حس مثبت خود تکیه کرده اید و وزنه حس مثبت شما سنگین تر است

✔وقتی در حال شکر گزاری هستید بدون هیچ چشم داشت و انتظاری قدر دانی میکنید و‌جهان به این قدر شناسی شما جواب خواهد داد و‌چون جهان هستی پر از فراوانی است آن را بیشتر و بیشتر به شما نشان خواهد داد

✔وقتی شما در حال شکر گزاری هستید ارتعاش مثبت بر روی خواسته خود دارید و به جهان اعلام میکنید که بیشتر دیده اید و بیشتر دریافت میکنید

💫 حس قدر شناسی برابر است با: توجه + احساس مثبت

و این دوقطب بزرگ ،انرژی مضاعفی بر زندگی شما ساطع میکند
و دریک کلام
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند‌

معجزه سپاس گزاری
 اثر راندا برن

×
×

سبد خرید