پانسیون و سالن مطالعه سمر

کارگاه شکلات سازی

کارگاه شکلات سازی

ورکشاپ شکلات سازی
دو جلسه ی سه ساعتها
•مبانی شکلات سازی و آشنایی با ابزارها
•سه مدل مغزی شکلات

دیدگاهتان را بنویسید

×
×

سبد خرید