سرای موفقیت و رشد

کارگاه عکاسی

کارگاه عکاسی

ورکشاپ عکاسی مقدماتی
۳ جلسه ی سه ساعته
•آموزش سر فصل های پایه عکاسی
•کار با دوربین دیجیتال
•تمرین های عملی

WhatsApp chat
×

سبد خرید