پانسیون و سالن مطالعه سمر

کارگاه عکاسی

کارگاه عکاسی

ورکشاپ عکاسی مقدماتی
۳ جلسه ی سه ساعته
•آموزش سر فصل های پایه عکاسی
•کار با دوربین دیجیتال
•تمرین های عملی

×
×

سبد خرید