پانسیون و سالن مطالعه سمر

انتخاب رشته ریاضی ها

1-مهندسی برق تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگرمثال صحبت با تلفنتجزيه و تحليل سيستم‌های الكترونيكیطرح و اجرای شبكه‌های الكترونيكی، تجهيزات و مدارهاتوليد برق در نيروگاه‌ها، انتقال برق از خطوط انتقالتوزيع…

ادامه خواندن
×
×

سبد خرید