پانسیون و سالن مطالعه سمر

مهندسی فکر با بازی | مهارت های نرم و گیمیفیکیشن

زمان:

مرداد ۴, ۱۴۰۱

ساعت:

۹:۰۰ ق٫ظ

محل برگزاری: موسسه سمر

دوره مهندسی فکر (مهارت های نرم و گیمیفیکیشن)

مدرس: جناب آقای کریمیان

روزهای برگزاری: سه شنبه ها

ساعت برگزاری: ۹:۰۰ – ۱۲:۳۰ یا ۱۷:۰۰ – ۲۰:۳۰

مدت زمان هر نوبت: ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه

تعداد جلسات: ۵

توسعه مهارت های ارتباطی
به روش آموزش با فعالیت های تیمی و بازی

   
جلسهردیفبازی (‌فعالیت)هدف
یک۱تعیین نقش هاتبیین مفهوم نقش در طول کارگاه و پذیرش و تعهد به نقش
۲انتقال کاغذ A4تطبیق افراد با تغییرات سریع و در عین حال تمرین کار تیمی و تکمیل فعالیت همدیگر
۳سلطان کوهستان شبیه سازی رفتاری تیم‌های آپولویی و گفتگوها و جلسات فرسایشی و راهکارهای بهبود آنها
۴آفتاب پرستتقویت مهارت های ارتباطی و حل مسئله به صورت تیمی و یکپارچه
دو۱ پرسش‌های ایده برانگیزگفتگو کردن با یکدیگر با سوالاتی که افراد را به فکر وادار می کند
۲۱-۲-۳-۴آشنایی با ابزار شناخت و ارزیابی افراد و هم تیمی‌ها با مشارکت افراد و خلق مشترک
۳در جستجوی گرگتقویت مهارت گفتگو و مذاکره و متقاعدسازی
۴داستان درگوشییادآوری خطر تغییر، تحریف و ایجاد خطا در پیام و تضعیف ارتباطات بین فردی
سه۱طناب و ماژیکتمرین مهارت گفتگو و انتقال پیام و تمرین مهارت رهبری
۲صامت آپشناسایی و رمزگشایی پیام ها و سیگنال ها در ارتباطات
۳میدان مین مهارت مواجه و عبور از موانع در مسیر ناپایدار و بکارگیری تعامل بین فردی و تیمی برای عبور از موانعی که توسط خود تیم ها طراحی می شود.
۴تاس قصه گوییآشنایی با مفهوم داستان و نقش جدی آن در ارتباط بین فردی
چهار۱کاغذ و تا انتقال مفهوم تغییر دربرداشت ها ورفتار افراد از رهبر تیم یا سایز افراد و درک عارضه گفتگو نکردن در سازمان
۲سرعت کلمات آشنایی با مفاهیم تغییر و چابکی به همراه تمرین سرعت عمل و پاسخ به سیگنالها
۳ونیساژآشنایی با فعالیتهای مکمل در تیم هاو نقش های مختلف افراد و اثرگذاری افراد بر اطرافیان و درک چالشهای کارهای طولی و متداوم
۴چوب باریک درک تاثیر افراد تاثیرگذار در تیم و افرادی که در نقش اهرم هستند
پنج۱برج لیوان حل مساله به کمک ارتباطات بین فردی و کار تیمی
۲پل کاغذیریشه یابی و حل مساله به کمک ارتباطات بین فردی و کار تیمی
۳جابجایی چوب ها ایجاد هماهنکی در افراد برای رسیدن به هدف، افزایش قدرت تمرکز و تقویت زبان مشترک بین افراد / تقویت مهارت های منتورینگ و کوچینگ
۴ترافیک سنگینگفتگو و تبادل نظر بین افراد برای درک و حل مساله

 

 

مدت زمان هر کارگاه ۲-۳ ساعت هزینه هر نفر برای هر کارگاه حداقل تعداد افراد ۱۰
تاریخ برگزاری رویداد به اتمام رسیده است.

محل برگزاری: موسسه سمر

Event Schedule Details

  • مرداد ۴, ۱۴۰۱ ۹:۰۰ ق٫ظ   -   تیر ۲۰, ۱۴۰۱ ۸:۳۰ ب٫ظ
اشتراک گذاری
اضافه به تقویم
×
×

سبد خرید